DELATNOST

Našim klijentima nudimo usluge koje obuhvataju sledeće:

  •         • sprovođenje preliminarnih, kratkih i detalјnih energetskih pregleda (energetskih aduta)
  •         • konsalting i inženjering za finansijske institucije i investitore iz oblasti EE i OIE
  •         • izradu studija opravdanosti koje se odnose na energetske tehnologije i tehnologije koje se odnose na oblast pobolјšanja energetske efikasnosti
  •         • izradu studija mogućnosti i opravdanosti korišćenja obnovlјivih izvora energije i izgradnje energetskih postrojenja
  •         • konsalting i izradu svih vrsta projektne dokumentacije (generalni, idejni, glavni projekti i projekti izvedenog stanja)
  •         • konsalting u oblasti pripreme i uvođenja sistema energetskog menadžmenta u industrijska preduzeća i na lokalnom nivou (opštine i gradovi)
  •         • informacione tehnologije u oblasti energetskih ušteda i implementacije tehnologija koje imaju pozitivan efekat na životnu sredinu


CEEFOR je sa svojom bazom eksperata koji pokrivaju svaki segment oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovlјivih izvora energije sa lakoćom rešava probleme koji se javlјaju u sektorima potrošnje finalne energije (industrijski sektor i javni i komercijalni sektor).

CEEFOR eksperti, stalno zaposleni inženjeri i inženjeri koji rade po drugom vidu ugovora o radu, kao i finansijskih analitičari, sa velikim iskustvom u navedenim oblastima, su radili na projektima obnovlјivih izvora energije u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj.


Na sledećem linku možete pogledati Referenc listu projekata koje je CEEFOR uspešno realizovao od dana svog osnivanja.